Knipperlichten 2012
donderdag 02 februari 2012

Dit seminarie beoogt de deelnemers op een efficiënte manier gelijke tred te laten houden met belangrijke ondernemingsrechtelijke ontwikkelingen van het afgelopen jaar. “Knipperlichten 2012” richt daarbij de schijnwerpers op de recente ontwikkelingen in het internationaal privaatrecht, handelsrecht, mededingingsrecht en vennootschapsrecht. Per topic worden de relevante wetgeving, rechtspraak en praktijk van de voorbije 12 maanden toegelicht. Iedere topic wordt afgerond met een “knipperlicht”. Deze “knipperlichten” geven concreet aan wat de praktijkjurist van het voorbije jaar moet onthouden voor zijn adviesverlening in 2012.

Erkenning voor 5 juridische punten (OVB)

Programma

tonen

9u15-9u30
Ontvangst

9u30-10u15
Vennootschapsrecht
##Bart Bellen:SPREKER:1## en Reinout Vleugels
Advocaten, contrast

10u15-11u00
Mededingingsrecht
##Filip Tuytschaever:SPREKER:4## en Sofie De Keer
Advocaten, contrast

11u00-11u15
Koffiepauze

11u15-12u00
Internationaal privaatrecht
##Bart Volders:SPREKER:23##
Advocaat, Stibbe

12u00-12u45
Handelsrecht
##Hans Van Gompel:SPREKER:22##
Advocaat, Van Gompel-Renette

12u45-14u00
Lunch en rondetafelgesprek

×