Algemene Voorwaarden
donderdag 19 april 2012

Dit seminarie behandelt, op thematische wijze en aan de hand van de voorbeelden die de deelnemers op voorhand kunnen meedelen, een aantal bepalingen die courant in algemene voorwaarden worden opgenomen. Per geselecteerde topic worden de wettelijke regels en beperkingen besproken, wijzen de sprekers op de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen en geven zij aan welke formulering aanbeveling verdient voor een optimale afdwingbaarheid van de algemene voorwaarden.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

Programma

tonen

9u15-9u30
Ontvangst

9u30-10u15
Tegenstelbaarheid van algemene voorwaarden / Conflict tussen algemene voorwaarden
##Thomas De Clerck:SPREKER:27##
Advocaat, contrast

10u15-11u00
Gebreken en garanties / Productaansprakelijkheid
##Ellen Enkels:SPREKER:26##
Advocaat, contrast

11u00-11u15
Koffiepauze

11u15-12u00
Betaling / Levering / Eigendom en risico
##Jochen Schraeyen:SPREKER:24##
Advocaat, contrast

12u00-12u45
Aansprakelijkheid en exoneratie / Opzegging en ontbinding
##Sophie Van den Broeke:SPREKER:25##
Advocaat, contrast

12u45-14u00
Lunch en rondetafelgesprek

Indien gewenst, kan u alsnog de algemene voorwaarden van uw bedrijf doorsturen naar info@contrast-lawseminars.be. Op die manier kunnen een aantal clausules van uw algemene voorwaarden tijdens het seminarie worden besproken en kan u hierover gerichte vragen stellen.

×