Back-to-basics: intellectuele eigendomsrechten
woensdag 22 oktober 2014

Tijdens dit seminarie bieden vier topspecialisten een heropfrissing aan van de basisprincipes van het intellectuele eigendomsrecht die relevant zijn voor bedrijfsjuristen, juristen en advocaten die niet in de materie zijn gespecialiseerd.

Erkenning voor 5 juridische punten (OVB)

Het intellectuele eigendomsrecht heeft in menig opzicht een grote impact op de ondernemingswereld. Enerzijds heeft een onderneming er baat bij ernaar te streven haar intellectuele eigendom optimaal te beschermen. Anderzijds moet een onderneming erover waken om bij haar activiteiten de intellectuele eigendomsrechten van derden te respecteren. In beide gevallen is een proactieve en pragmatische aanpak aangewezen. Vier topspecialisten bieden een heropfrissing aan van de basisprincipes van het intellectuele eigendomsrecht die relevant zijn voor bedrijfsjuristen, juristen en advocaten die niet in de materie zijn gespecialiseerd. Tijdens dit back-to-basics seminarie zullen in het bijzonder de volgende topics worden behandeld: octrooirecht, auteursrecht, merkenrecht en modellenrecht.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u25
Octrooirecht
Eric De Gryse, advocaat bij Simont Braun

10u25-11u20
Merkenrecht
Paul Maeyaert, advocaat bij Altius

11u20-11u35
Koffiepauze

11u35-12u30
Auteursrecht
Fabienne Brison, advocaat bij Hoyng Monegier LLP en prof. VUB

12u30-13u25
Modellenrecht
Hendrik Vanhees, prof. UGent en UA

13u25-14u30
Lunch - Rondetafelgesprek

×