Risicobeheersing in het mededingingsrecht
donderdag 09 oktober 2014

Dit seminarie brengt de verschillende maatregelen die ondernemingen kunnen nemen met het oog op risicobeheersing in het mededingingsrecht in kaart.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

Dit seminarie zoomt in op de absolute don’ts in het mededingingsrecht: wat mag absoluut niet in een horizontale context (contacten tussen concurrenten) of in een verticale context (contacten tussen een leverancier en een afnemer). Vervolgens wordt bijzondere aandacht besteed aan het verbod voor natuurlijke personen om zogenaamde ‘harde kern inbreuken’ te begaan. Dit verbod werd recent geïnjecteerd in het Belgische mededingingsrecht door Boek IV/Boek V van het Wetboek Economisch Recht. Deze persoonlijke aansprakelijkheid (alsook de daaraan gekoppelde administratieve geldboete en de regeling voor klokkenluiders) brengt een nieuwe dynamiek teweeg in de handhaving van het Belgische mededingingsrecht. Ook brengt het een ernstige uitdaging mee voor de zogenaamde ‘compliance’ maatregelen die ondernemingen kunnen nemen en die als laatste topic in dit seminarie aan bod komen. Compliance maatregelen zijn erop gericht te vermijden dat natuurlijke personen binnen de onderneming inbreuken op het mededingingsrecht begaan.

Elke topic wordt aan de hand van concrete voorbeelden en richtsnoeren toegelicht. Bijzonder is dat elke topic steeds vanuit een dubbele invalshoek wordt belicht. Zo komen, naast de basisstelling, ook de visies vanuit de Belgische mededingingsautoriteit (BMA), de Nederlandse praktijk en de bedrijfswereld aan bod.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u15
Don’ts in horizontale en verticale relaties
Maaike Visser, advocaat bij contrast

10u15-10u30
Handhavingspraktijk in het European Competition Network
Jeroen Capiau, Beleidsmedewerker bij Europese Commissie, DG Concurrentie

10u30-11u15
Persoonlijke aansprakelijkheid
Anouk Focquet, advocaat bij contrast

11u15-11u45
Koffiepauze

11u45-12u00
Lessen uit de Nederlandse praktijk
Esther Glerum-van Aalst, advocaat bij Kneppelhout & Korthals

12u00-12u45
Hoe inbreuken vermijden?
Filip Tuytschaever, advocaat bij contrast en prof. VUB

12u45-13u00
Compliance tips & tricks
Claire Mingels, compliance officer bij HeidelbergCement – CBR
Silvia Vinken, advocaat bij BANNING N.V.

13u00-14u00
Lunch - Rondetafelgesprek

×