Knipperlichten 2015
donderdag 05 februari 2015

Dit seminarie brengt een praktijkgerichte voorstelling van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aandachtspunten uit 2014.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

U wordt als bedrijfsjurist, jurist of advocaat geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan domeinen binnen het ondernemingsrecht die voortdurend in beweging zijn. Hiermee gelijke tred houden is geen sinecure. U kan het zich echter niet veroorloven om in 2015 te adviseren zonder op de hoogte te zijn van de belangrijkste evoluties uit 2014. Naar jaarlijkse gewoonte bieden contrast law seminars en Larcier met “Knipperlichten 2015” hierop een antwoord.

Zes specialisten in diverse domeinen van het ondernemingsrecht zullen de belangrijkste ontwikkelingen uit 2014 selecteren. Deze domeinen betreffen het sociaal recht, handelstussenpersonen, mededingingsrecht, marktpraktijken en de bescherming van de consument, vennootschapsrecht en zakelijke zekerheden. Het gaat om die ontwikkelingen waarvan deze specialisten menen dat ze onontbeerlijk zijn om in 2015 op een verantwoorde wijze ondernemingen te kunnen adviseren.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u00
Sociaal recht
Edward Carlier, advocaat Reliance Advocaten

10u00-10u30
Handelstussenpersonen
Koen De Bock, advocaat De Bock & Baluwé

10u30-11u00
Mededingingsrecht
Karolien Francken, advocaat contrast

11u00-11u30
Koffiepauze

11u30-12u00
Marktpraktijken en de bescherming van de consument
Herman De Bauw, advocaat Eubelius

12u00-12u30
Vennootschapsrecht
Ine Schockaert, advocaat contrast

12u30-13u00
Zakelijke zekerheden
Joke Baeck, prof. UGent

13u00-14u00
Lunch – rondetafelgesprek

×