Help, ik ben aandeelhouder
donderdag 10 september 2015

Dit seminarie geeft een praktische toolkit mee voor de aandeelhouder van een niet-beursgenoteerde vennootschap.

Erkenning voor 4 juridische punten (OVB)

In dit seminarie staat de aandeelhouder van niet-beursgenoteerde vennootschappen centraal. Aan de hand van het seminarie zal u in kaart kunnen brengen welke rechten, verplichtingen en actiemiddelen een aandeelhouder heeft ten aanzien van de vennootschap. Ook worden de topics besproken die typisch in overeenkomsten tussen aandeelhouders worden geregeld. Verder zal in het seminarie worden stilgestaan bij geschillen tussen aandeelhouders. Tenslotte wordt ingegaan op de strategische overwegingen die spelen bij het beheer van een participatie met het oog op de creatie van aandeelhouderswaarde.

U mag zich verwachten aan presentaties die doorspekt zijn met praktijkcases en real-life voorbeelden.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding

09u30-10u00
Algemene situering van de rol van de aandeelhouder
Bart Bellen, advocaat contrast

10u00-10u45
Actiemiddelen van de aandeelhouder ten aanzien van de vennootschap
Alain François, advocaat Eubelius en prof. VUB

10u45-11u15
Koffiepauze

11u15-12u00
Aandeelhoudersovereenkomsten
Jeroen Stevens, advocaat contrast

12u00-12u45
Geschillen tussen aandeelhouders
Robbie Tas, advocaat Intui en docent KUL/VUB

12u45-13u30
Strategische overwegingen - creatie van aandeelhouderswaarde
Bernard Thuysbaert, managing partner Deminor

13u30-14u00
Lunch – rondetafelgesprek

×