Knipperlichten
donderdag 09 februari 2017

Praktijkgerichte voorstelling van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aandachtspunten uit 2016.

U wordt als bedrijfsjurist, jurist of advocaat geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan domeinen binnen het ondernemingsrecht die voortdurend in beweging zijn. Hiermee gelijke tred houden is geen sinecure. U kan het zich echter niet veroorloven om in 2017 te adviseren zonder op de hoogte te zijn van de belangrijkste evoluties uit 2016. Naar jaarlijkse gewoonte bieden contrast law seminars en Larcier met “Knipperlichten” hierop een antwoord.

Vijf specialisten in diverse domeinen van het ondernemingsrecht zullen de belangrijkste ontwikkelingen uit 2016 selecteren. Deze domeinen betreffen het intellectueel eigendomsrecht / IT, mededingingsrecht, sociaal- en arbeidsrecht, vennootschapsrecht en gerechtelijk recht. Het gaat om die ontwikkelingen waarvan deze specialisten menen dat ze onontbeerlijk zijn om in 2017 op een verantwoorde wijze ondernemingen te kunnen adviseren.

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontbijt

09u20-09u30
Inleiding - Voorstelling

09u30-10u10
Intellectuele eigendom / IT
Flip Petillion, partner Crowell & Moring

10u10-10u50
Mededingingsrecht
Stefanie Colaers, advocaat contrast

10u50-11u20
Koffiepauze

11u20-12u00
Sociaal- en arbeidsrecht
Nele Van Kerrebroeck, advocaat Linklaters

12u00-12u40
Vennootschapsrecht
Thijs Herremans, advocaat contrast

12u40-13u10
 Lunch

13u10-14u00
Gerechtelijk recht
Kris Wagner, partner Holmes & Kirby

×