"Data protection": is de Belgische onderneming klaar?
donderdag 23 maart 2017

Seminarie omtrent de nieuwe Verordening ter bescherming van persoonsgegevens: implicaties en actiepunten.

Tijdens dit seminarie worden de verschillende implicaties evenals actiepunten die voortvloeien uit de nieuwe Verordening ter bescherming van persoonsgegevens (Verordening 2016/679,“GDPR”) belicht. Eerst wordt stilgestaan bij het belang van de nieuwe GDPR voor de Belgische onderneming. Daarbij wordt zowel ingezoomd op de nieuwe handhavingsmethode (“One Stop Shop”) en sancties, als op de voorbereidingen die vandaag gaande zijn in de schoot van de privacy-autoriteiten. Vervolgens wordt ingegaan op de basisprincipes die gelden in het kader van de verwerking van persoonsgegevens. We gaan “back to the basics” en hebben bijzondere aandacht voor de vernieuwingen in de GDPR. Verder komen ook twee praktische aspecten die van belang zijn voor elke onderneming aan bod namelijk het opstellen van informatiemededelingen en het uitstippelen van een privacy beleid. Afsluitend wordt privacy bekeken vanuit het ondernemingsperspectief: hoe zorgt een onderneming ervoor dat haar privacybeleid in de praktijk wordt nageleefd?

Programma

tonen

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding - Voorstelling

09u30-10u15
Waarom wakker liggen van de GDPR?
Philippe De Backer, staatssecretaris voor privacy

10u15-11u00
De ‘fundamentals’ van gegevensbescherming
Paul De Hert, professor VUB

11u00-11u30
Koffiepauze

11u30-12u15
Wat is nieuw onder de GDPR?
Anouk Focquet, advocaat contrast

12u15-13u00
Hoe voorbereiden op de GDPR: audit
Frederic Debusseré, partner time.lex

13u00-13u30
“Lessons learned” - Telenet
David Stevens, data protection officer Telenet

13u30-14u00
Vragenronde - Lunch

×