Knipperlichten
woensdag 14 maart 2018

Praktijkgerichte voorstelling van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aandachtspunten uit 2017.

Als (bedrijfs)jurist of advocaat wordt u geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan domeinen binnen het ondernemingsrecht. Gelijke tred houden met de ontwikkelingen is geen sinecure. U kan het zich echter niet veroorloven om in 2018 te adviseren zonder op de hoogte te zijn van de belangrijkste evoluties uit 2017. Naar jaarlijkse gewoonte bieden contrast law seminars en Larcier hierop een antwoord met het seminarie "Knipperlichten".

Zes specialisten in diverse domeinen van het ondernemingsrecht selecteren de belangrijkste ontwikkelingen uit 2017. Dit jaar zijn de domeinen: het verbintenissenrecht, mededingingsrecht, sociaal en arbeidsrecht, vennootschapsrecht, intellectueel eigendomsrecht, IT en data protection. De specialisten selecteren die ontwikkelingen waarvan ze menen dat ze onontbeerlijk zijn om in 2018 op geïnformeerde wijze te kunnen adviseren.

Programma

tonen

08u30-09u00
Meet & greet studenten

09u00-09u20
Ontbijt

09u20-09u30
Inleiding - Voorstelling

09u30-10u05
Verbintenissenrecht                                                                                                                                                                Sophie Stijns, gewoon hoogleraar KU Leuven

10u05-10u40
Mededingingsrecht
Karolien Francken, advocaat contrast

10u40-11u15
Sociaal en arbeidsrecht
Hanne Cattoir, advocaat Claeys & Engels

11u15-11u45
Koffiepauze

11u45-12u20
Vennootschapsrecht
Bart Bellen, partner contrast / Alexander Tolpe, advocaat contrast

12u20-12u55
Intellectueel eigendomsrecht en IT
Sofie Cubitt, partner Inteo

12u55-13u30
Data protection
Laurence Vanhyfte, advocaat contrast

13u30-14u00
 Vragenronde - Lunch

×