Knipperlichten
donderdag 31 januari 2019

Praktijkgerichte voorstelling van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aandachtspunten uit 2018.

U wordt als ondernemingsjurist of advocaat geconfronteerd met een grote verscheidenheid aan domeinen binnen het ondernemingsrecht die voortdurend in beweging zijn. Hiermee gelijke tred houden is geen sinecure. U kan het zich echter niet veroorloven om in 2019 te adviseren zonder op de hoogte te zijn van de belangrijkste evoluties uit 2018. Naar jaarlijkse gewoonte bieden contrast law seminars en Larcier hierop een antwoord met het seminarie “Knipperlichten”.

Zes specialisten in diverse domeinen van het ondernemingsrecht zullen de belangrijkste ontwikkelingen uit 2018 selecteren. Deze domeinen betreffen het handelsrecht, mededingingsrecht, vennootschapsrecht, marktpraktijken, data protection en sociaal en arbeidsrecht. Het gaat om die ontwikkelingen waarvan deze specialisten menen dat ze onontbeerlijk zijn om in 2019 op een verantwoorde wijze ondernemingen te kunnen adviseren.

Programma

tonen

08u30-09u00
Meet & greet studenten

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding - Voorstelling

09u30-10u05
Handelsrecht
Bart Goossens, partner GSJ advocaten

10u05-10u40
Mededingingsrecht
Emmelie Wijckmans, advocaat contrast

10u40-11u15
Sociaal en arbeidsrecht
Hanne Pauwels, advocaat Claeys & Engels

11u15-11u45
Koffiepauze

11u45-12u20
Vennootschapsrecht
Alexander Tolpe, advocaat contrast

12u20-12u55
Marktpraktijken
Jules Stuyck, senior counsel Crowell & Moring

12u55-13u30
Data protection
Julie Van Pée, advocaat contrast

13u30-14u00
Vragenronde - Lunch

×