Private schadevergoedingsacties in de praktijk
donderdag 05 december 2019

Praktijkgerichte voorstelling van private schadevergoedingsacties: het perspectief van de eiser, de verweerder en de economist.

Het doel van dit seminarie is de deelnemers een all-round beeld te geven van wat er heel concreet kan worden verwacht bij private schadevergoedingsacties die volgen op kartelbeslissingen (private damages claims).

Vijf ervaren sprekers zullen elk een specifiek luik van private schadevergoedingsacties toelichten. De heer Parmentier van de Europese Commissie opent het seminarie met een uiteenzetting over de wisselwerking tussen private en publieke handhaving van het mededingingsrecht. Vervolgens wordt een gedetailleerde uiteenzetting gegeven van het juridische luik van private schadevergoedingsacties en dit zowel vanuit het perspectief van de eiser als van de verweerder.

Ook is een economisch luik voorzien, waarbij op een behapbare wijze wordt uitgelegd wat een economist kan betekenen bij private schadevergoedingsacties. U krijgt inzicht in hoe econometrische modellen kunnen worden gebruikt bij het ramen van de schade. Het seminarie wordt afgesloten met een getuigenis uit de praktijk.

Bent u als advocaat ingeschreven bij één van de Vlaamse Balies (OVB), dan kan u met dit seminarie 3 baliepunten verzamelen.

Bent u bedrijfsjurist en aangesloten bij het IBJ? Dan kan u met dit seminarie 4 punten verzamelen.

Programma

tonen

08u30-09u00
Meet & greet studenten

09u00-09u20
Ontvangst met ontbijt

09u20-09u30
Inleiding - Voorstelling

09u30-10u15
Interplay between private & public enforcement in competition law
Hugues Parmentier, policy officer DG Competition (Engelstalig)

10u15-11u00
Initiating a private damage case: when, where and how?
Laurent Geelhand, partner Hausfeld (Engelstalig)

11u00-11u30
Koffiepauze

11u30-12u15
Mijn onderneming wordt geconfronteerd met private schadevergoedingsacties: wat nu?
Karolien Francken, advocaat contrast

12u15-13u00
Economische aspecten voor de niet-economist
Frank Verboven, professor Economie KU Leuven

13u00-13u30
Getuigenis uit de praktijk
Denis Philippe, partner Philippe & Partners
Tom Van Noyen, counsel Philippe & Partners

13u30-14u00
Vragenronde - Lunch

×