Knipperlichten
donderdag 30 januari 2020

Praktijkgerichte voorstelling van de belangrijkste ondernemingsrechtelijke aandachtspunten voor 2020

Als ondernemingsjurist of advocaat wordt u geconfronteerd met diverse domeinen binnen het ondernemingsrecht. Hiermee gelijke tred houden is geen sinecure. U kan het zich echter niet veroorloven om in 2020 te adviseren zonder op de hoogte te zijn van de belangrijkste evoluties uit 2019. Naar jaarlijkse gewoonte biedt contrast seminars hierop een antwoord met het seminarie “Knipperlichten”.

Zes specialisten in diverse domeinen van het ondernemingsrecht lichten de belangrijkste ontwikkelingen uit 2019 toe. Deze domeinen betreffen het handelsrecht, het bewijsrecht, het vennootschapsrecht, het ondernemingsstrafrecht, het mededingingsrecht, het sociaal en arbeidsrecht. Het gaat om die ontwikkelingen waarvan deze specialisten menen dat ze onontbeerlijk zijn om in 2020 ondernemingen te kunnen adviseren.

Programma

tonen

09u00-09u15

Ontvangst met ontbijt

09u15-11u15

Handelsrecht
Milena Varga, advocaat contrast

Bewijsrecht
Benoit Samyn, partner Monard Law

Sociaal en arbeidsrecht
Els Leenaerts, partner Curia

11u15-11u30

Koffiepauze

11u30-13u30

Vennootschapsrecht
Elise Gonnissen, advocaat contrast

Ondernemingsstrafrecht
Hans Van de Wal, advocaat elegis

Mededingingsrecht
Herlinde Burez, partner contrast 

13u30-14u00

Vragenronde en lunch

×