Elk effectief aanwezige deelnemer ontvangt op het einde van het seminarie een aanwezigheidsattest.