Onrechtmatige bedingen in B2B relaties

Onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (Titel 3/1. Overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen - Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht) 


inschrijven