Onrechtmatige bedingen in B2B relaties

Onrechtmatige bedingen in contracten tussen ondernemingen (Titel 3/1. Overeenkomsten gesloten tussen ondernemingen - Boek VI van het Wetboek van Economisch Recht) 


inschrijven  doorlopend inschrijven

Koop anno 2021… and beyond

Nieuwe tendensen in de rechtspraak en wetgeving met (in)directe gevolgen voor de koopovereenkomst


inschrijven  doorlopend inschrijven