Kris Wagner

Kris Wagner legt zich sinds 1995 toe op commerciële geschilvoering, als advocaat en als arbiter.

Hij is partner bij Holmes Kirby, een Brussels niche-kantoor dat zich focust op commerciële geschilvoering.

Kris Wagner behandelt o.m. geschillen m.b.t. mislukte vastgoedtransacties, post-acquisitie geschillen, zgn. “complex litigation” of multipartijengeschillen, en geschillen voor en tegen banken.  Hij behandelt procedures voor de Belgische hoven en rechtbanken en voor arbitrale colleges.  Hij is tevens voorzitter van het Center for Dispute Resolution.

2017

Knipperlichten
donderdag 09 februari 2017