Frederic Debusseré

CV d.d. 10/04/2017

Frederic Debusseré

frederic.debussere@timelex.eu

Frederic Debusseré adviseert over auteursrecht, naburige rechten, merken, handelsnamen, domeinnamen, databanken, tekeningen en modellen, octrooien, biotechnologie, know-how, technologieoverdracht, geografische benamingen en kwekersrecht. Hij heeft ook een uitgebreide ervaring in procedures voor rechtbanken omtrent intellectuele eigendom, zoals beslag inzake namaak, beslag op namaakgoederen door de douane, stakingsvorderingen, vorderingen ten gronde en domeinnaamgeschillen.

Frederic voert ook privacy en data protection compliance audits uit, doet aangiftes bij de Privacycommissie en stelt data transfer contracten, website privacy statements en binding corporate rules (BCR’s) op. Hij adviseert ook over privacyaspecten van fusies, overnames en splitsingen van bedrijven, het monitoren door een werkgever van het gebruik van internet, e-mail en telefoon door werknemers, camerabewaking, geo-locatie-, RFID- en monitoring-producten, klokkenluiderprogramma’s, biometrie, verplichte meldingen van inbreuken op de beveiliging van persoonsgegevens, enz.