Jean-Marie Nelissen GradeJean-Marie Nelissen Grade is Professor Emeritus aan het Jan Ronse Instituut voor Vennootschaps- en Financieel Recht van de KU Leuven. Hij is tevens ere-advocaat bij het Hof van Cassatie en stichtend lid van het Belgisch Centrum voor Vennootschapsrecht. Professor Nelissen Grade is lid van de kerngroep van vier vooraanstaande experten die in opdracht van de Minister van Justitie de wetteksten voor het Wetboek van vennootschappen en verenigingen heeft voorbereid.