Frederik Van den Abeele

Frederik Van den Abeele is doctoraatsassistent verbonden aan het Instituut voor Contractenrecht (KU Leuven) en gastmedewerker aan de UHasselt. Hij bereidt onder het promotorschap van Bernard Tilleman en Alain Laurent Verbeke een proefschrift voor over de voorovereenkomst (statuut van opties- en voorkeurrechten). Hij is lid van de redactieraad van het Limburgs Rechtsleven. Samen met Bernard Tilleman heeft hij meegeschreven aan het TPR Rechtspraakoverzicht Koop en de, binnenkort te verschijnen, update van het boek Gevolgen van de Koop (Beginselen Belgisch Privaatrecht). 

2021

Koop anno 2021… and beyond
donderdag 02 december 2021